Tietoa meistä

Ihmiset ovat kautta aikojen ilmaisseet itseään taiteen kautta. Luovuus on ihmisen perusominaisuus ja moni hyödyntää myös visuaalista lahjakkuutta työllistymällä erilaisiin luoviin ammatteihin. Monilla aloilla yhdistyvät luovuus, mielikuvitus ja kädentaidot. Kädentaitoja opetellaan jo peruskoulussa ja Suomessa on pitkät perinteet käsitöiden osalta. Käsityöt ovat myös osa suomalaista kansan perinnettä, ja sitä on pyritty säilyThe_Full_Stack_Design_System_Final_Logottämään kaikin keinon yhteiskunnan teollistuessa.

Näille sivuille on koottu tiivis, mutta kattava tietopaketti erilaisista luovista aloista Suomessa. Käsittelemme hieman tarkemmin myös käsitöitä eri näkökulmista. Voit tutustua käsitöiden historiaan Suomessa 1300-luvulta aina tähän päivään saakka. Löydät tietoa mm. siitä, millaisia käsitöitä Suomessa on tehty eri vuosisadoilla ja kuinka ala on muuttunut aikojen saatossa erityisesti teollistumisen vaikutuksesta.

Perehdymme tarkemmin myös vaateteollisuuteen. Suomalainen muoti on ollut suhteellisen tuntematon käsite maailmalla vielä viime vuosiin asti. Kotimaisista vaatteista on kuitenkin hiljattain kiinnostuttu myös kansainvälisesti, sillä suomalaisia vaatteita pidetään yksilöllisinä ja ekologisina. Vaateteollisuudelta vaaditaan nykyään entistä enemmän ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä. Mediassa on kritisoitu muotijättejä, joiden halpojen vaatteiden takaa löytyy usein monia ekologisia ja eettisiä epäkohtia. Käymme lyhyesti läpi sitä, mikä tekee vaatteesta ”vihreän” – eli ekologisen ja eettisen.

Käsitöiden ohella myös muotoilu, eli design, tarjoaa mahdollisuuden luovuuden ja kädentaitojen yhdistämiseen. Nykyään suuri osa muotoilijoista työskentelee teollisen muotoilun parissa, johon myös Suomessa koulutetaan osaajia korkeakouluissa. Teollisen muotoilun ohella harjoitetaan edelleen myös perinteistä käsityömuotoilua. Löydät sivuiltamme tietoa muotoilijan työstä yleisesti, sekä siitä miten käsityömuotoilu eroaa teollisesta muotoilusta.

Lopuksi perehdymme myös hieman teknologian synnyttämiin uusiin luoviin aloihin. Nykyään visuaalista suunnittelua ja työtä voi myös toteuttaa täysin digitaalisesti. Graafinen suunnittelija työskentelee tietokoneella toteuttaen ulkoasuja eri kohteille. Mielenkiintoisen työn voi tarjota esimerkiksi peliala, jossa voi luoda visuaalisia ilmeitä eri viihdepeleille.