Nykyajan teknologinen yhteiskunta on avannut uusia mahdollisuuksia monella eri alalla. Siinä missä luovat ja visuaalisesti lahjakkaat henkilöt työskentelivät muinoin suoraan perinteisen taiteen alalla, nykyään omaa luovuutta voi myös harjoittaa digitaalisesti. Tästä yhtenä esimerkkinä on graafinen suunnittelu. Graafisen suunnittelijan työmahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Työ voi olla mainosten, verkkosivujen, animaatioiden, logojen – tai vaikkapa pelien visuaalisen ilmeen job-graphic-designertoteuttamista. Työssä yhdistyy luovuus sekä visuaaliset ja tekniset taidot.

Peliala on noussut kuluneen vuosikymmenen aikana räjähdysmäiseen suosioon. Vuonna 2011 peliala työllisti Suomessa 1264 henkilöä, ja vuonna 2014 alalla työskenteli jo noin 2500 henkilöä. Pelialan liikevaihto Suomessa samana vuonna oli 1,8 miljardia euroa. Työmahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä alalla kaivataan perinteisten koodaajien lisäksi myös peliartisteja, jotka vastaavat pelien visuaalisesta ilmeestä.

Pelisuunnittelu

Pelisuunnittelija voi työskennellä monilla eri ammattinimikkeillä, esimerkiksi peliartistina. Vastaavasti myös yhtä tiettyä koulutusta peliartistiksi ei ole, vaan alalle pyrkivä voi opiskella esimerkiksi graafista suunnittelua, tietotekniikkaa tai perinteistä kuvataidetta.

Peliartisti vastaa pelin visuaalisesta ilmeestä, joka koostuu monista graafisista elementeistä. Työssä vaaditaan visuaalisten taitojen lisäksi myös teknistä osaamista, sillä suunnittelu tapahtuu tietokoneella käytettävillä grafiikkaohjelmistoilla. Lisäksi vaaditaan taitoja suunnitella pelit eri alustoille sopiviksi, sillä nykyään pelejä pelataan tietokoneen lisäksi myös mobiililaitteilla.

Peliartisti suunnittelee erilaisia viihdepelejä. Yhtenä esimerkkinä ovat erilaiset verkkopohjaiset kasinopelit. Rahapelaaminen on siirtynyt nykyään lähes kokonaan Internetiin ja tästä johtuen myös kysyntä uusille peleille on suurta. Lisäksi alalla vallitseva kilpailu parantaa entisestään työmahdollisuuksia visuaalisesti lahjakkaille henkilöille, sillä kasinokokemus netissä muodostuu vahvasti visuaalisen ilmeen osalta. Esimerkiksi palkittu nettikasino Casumo työllistää joukon visuaalisia taitureita, jotka luovat kasinosta viihdyttävän pelipaikan.

Peliartistin työ tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Työtiimissä työskentelee usein eri maiden kansalaisia ja työn ollessa verkkopohjaista, sitä tehdään usein yli valtion rajojen. Kasinoista suuri osa sijaitsee aurinkoisella Maltalla, joten rohkeimmat voivat myös suunnata työskentelemään etelään.

Työllistyminen

Suomessa suurin osa pelialan yrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Työllistymiseen vaikuttaa merkittävästä pelien kysyntä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Maailman taloudelliset suhdanteet heijastuvat myös osaltaan alaan, sillä ne vaikuttavat esimerkiksi yritysten rahoitukseen.

Kilpailu työpaikoista on kovaa, mutta alan liiketoiminnan ollessa voimakkaassa kasvussa, alalla kaivataan todennäköisesti uusia osaajia myös tulevaisuudessa. Työllistymistä edistää myös alan kansainvälisyys, sillä ala tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ulkomailla Suomen lisäksi.